G u i d o ' L u duo d'artistes plasticiens & vidéastes

p h o t o g r a p h i e

 

s i m u l a t i o n   d ' A t t i t u d e s   - 2000

Tirage de plan plastifié sur Forex

Dimensions diverses :  72 x 179 cm  /   91 x 165 cm